Kenanda Singh Chicken 300 унц уурыг нэг цаг орчим хугацаанд даатгана