Guyah Kandah боксит нь Энэтхэгт ашиг тустай нөөц юм