соронзон хальсны үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын зардал