ил уурхайн үйлдвэрлэлийн тогтворжулагч бүтээгдэхүүн