Цемент дүүргэлтэд олборлолтын үндэслэлтэй зохион байгуулалт уул уурхайн арга