Цементийн үйлдвэрийг газар дээр нь худалдаалж байна