Хатад дахь хамгийн сүүлийн үейн алтны хүдэр боловсрулах химийн