Утааны хийг хүхэргүйжүүлэх технологийн дэвшил нүүрснээс хөнгөн гар яндан9