Сингх Шакан Брайгийн хөшөө Бахра Бардари бол металл юм