Оруулга бүхий металл машин механизм нь өргөн хэрэглэгддэг нөөц