Нүүрс бэлтгэхэд ашигладаг шингэн флокулянтаар ажиллаж байсан туршлагатай