Машины үнэ нь Энэтхэгийн рупигийн хувьд sangzny dalia юм