Каолиныг гаргаж авахад ямар механизм шаардлагатай вэ