Газрын ховор ашигт малтмалын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар боловсруулах барилгын төсөл